5.7.55

ฉลากน้ำผลไม้, ฉลากน้ำดื่ม

ฉลากน้ำผลไม้, ฉลากน้ำดื่ม ,ฉลากลาเบลเครื่องดื่ม, ฉลากฟิล์มหดหุ้มตัวสินค้า,ฉลากหุ้มขวดส่วนใหญ่ใช้ในน้ำชาเขียว , น้ำผลไม้,น้ำสมุนไพร
รหัสสินค้า : Tp7255
ราคาสินค้า : 00.05 - 1.00 บาท
 รายละเอียด : ฉลากฟิล์มหดรัดสินค้าใช้หุ้มช่วงตัวขวด

1.2-ฉลากฟิล์มหดรัด ไหล่ขวดหรือ คอขวด
ส่วนใหญ่ใช้หุ้มขวดน้ำดื่ม
รหัสสินค้า : Tp7355
ราคาสินค้า: 00.05 - 1.00 บาท
 รายละเอียด : ฉลากฟิล์มหดรัดสินค้าใช้หุ้มช่วงคอขวดหรือไหล่ขวด  
ส่วนใหญ่ใช้ในน้ำดื่ม
เงื่อนไขการพิมพ์
วัสดุที่ใช้สำหรับพิมพ์ฉลากน้ำดื่มตามสัง  เป็น แผ่นพลาสติก PVC ประเภทอาศัยความร้อนในการหดรัดขวด การพิมพ์ลวดลายต่างๆลงบนพลาสติกประเภทนี้ จะต้องมีการขึ้นลายบนบล็อก โดยจะขึ้นลาย 1 บล็อกสำหรับ 1 สี (3,500 บาท) ก่อนจะนำบล็อกไปใช้ในการพิมพ์ฉลาก ฉะนั้นในขั้นตอนของการออกแบบฉลาก จึงต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายควบคู่กันไปด้วย

การออกแบบฉลากให้โดดเด่นด้วยบล็อก 1 สี ก็ สามารถทำได้และได้รับการนิยมมาก เนื่องจากบล็อก 1 สี สามารถปรับระดับสีได้หลายระดับ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ฉลากทึบ ลูกค้าสามารถใช้สีตามชอบ 1 สี + รองพื้นสีขาวเต็มแผ่น และกรณีฉลากใส แนะนำว่าควรเลือกสีเข้มๆในการพิมพ์ เช่น สีดำสีเดียวโดยไม่รองขาวเฉพาะ เนื่องจากหากใช้สีอ่อนโดยไม่ได้รองขาว จะทำให้มองเห็นลวดลายได้ไม่ชัดเจน


การส่ง ARTWORK ให้ ทางบริษัท 
 กรณีที่ลูกค้าออกแบบฉลากเองหรือต้องการให้ทาง บริษัท  ออกแบบให้ สามารถส่งแบบฉลากหรือ LOGO  ได้ทาง e-mail :tpintergroup@hotmail.com โดย file ควรเป็น file .ai จะทำให้การดำเนินงานรวดเร็วยิ่งขึ้น
(หากไม่สะดวก สามารถส่งเป็นไฟล์ภาพได้ หรือ Jpeg file)

กรณีลูกค้ายังไม่มีแบบฉลาก และต้องการให้ บริษัทออกแบบให้ใหม่ทั้งหมดตามแนว Concept ของลูกค้า จะมีค่าใช้จ่ายสำหรับการออกแบบ 2,000 บาท โดยลูกค้าจะได้รับแบบฉลาก 3 แบบเลือก 1 แบบ และส่งแก้ไขแบบได้ 3 ครั้ง
แบบฉลากจะอาศัยการยืนยันแบบทาง e-mail เท่านั้น หากลูกค้ากังวลเรื่องโทนสีของฉลาก ต้องส่งตัวอย่างสีเช่น ใบปลิว นามบัตร หรืออื่นๆ มาทางไปรษณีย์ เพื่อให้ทางโรงพิมพ์ใช้เทียบสีก่อนขึ้นพิมพ์จริง จะช่วยให้ความผิดเพี้ยนลดลง หรือกรณีลูกค้าต้องการดูตัวอย่างฉลากจริงก่อนการผลิตน้ำดื่ม จะมีค่าใช้จ่ายสำหรับการเตรียมตัวอย่าง(Proof) 1,000 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น